Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS US DONA LA BENVIGUDA!

Zone d'identification

Identifiant

CAT AHMVA

Forme autorisée du nom

Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

forme(s) parallèle(s) du nom

  • Arxiu Municipal de Mollet del Vallès
  • Archivo Histórico Municipal de Mollet del Vallès

Autre(s) forme(s) du nom

Type

  • Municipal
  • Histórico
  • Público

Zone du contact

 

Dolors González Reche

Type

Adresse

Adresse physique

Carrer de Joan Brossa

Localité

Mollet del Vallès

Région

Barcelona

Nom du pays

Espagne

Code postal

08100

Téléphone

93 563 51 19

Fax

Courriel

Note

Zone de description

Historique

La història de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès està íntimament vinculada a la tasca dels secretaris de l'Ajuntament, que actuen com a secretaris-arxivers. No obstant fou l'alcalde Antoni Subirana qui exigí, en data 25 de gener de 1869, un inventari detallat de tota la documentació municipal i ordenà la construcció d'un armari per a custodiar-la. Des d'aleshores, tenim constància dels següents inventaris de la documentació de l'arxiu municipal:
1875-1885, realitzat pel secretari Teodor Vila Termens
1905, dos inventaris elaborats pel secretari Josep Alsina
1906, inventari d'Enric Rojas Cantos
Fou el 29 d'octubre de 1983 quan s'adoptà l'acord de creació de l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.
El mes de gener de 2003, arran del trasllat de l'Arxiu Històric Municipal a les noves dependències de la Casa de la Vila, s'inicià un procés de qualificació de la seva funció d'arxiu administratiu i històric i de dinamització de la seva missió pública, de conservació i custòdia de la documentació municipal, i dels diversos fons, per ser posats al servei dels ciutadans i d'estudiosos i investigadors.
Aquest procés sorgia d'un estudi de diagnosi que l'Ajuntament havia encarregat l'any 2001, prèviament al trasllat, a l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Segons aquest estudi, es plantejava ja la necessitat ineludible d'aplicar el contingut de la nova Llei 10/2001, d'arxius i documents i, més concretament, amb la necessitat de redactar un pla director. Aquest Pla director per a la reorganització de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès es va acabar de redactar a finals de 2004 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
A partir d'aquest moment, sempre amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament treballa amb aquesta guia de treball establerta aplicant un nou sistema de classificació, desenvolupant els instruments de descripció i, en definitiva, evolucionant cap a l'establiment d'un sistema de gestió documental per a tota la institució i un arxiu accessible per a tothom. Actualment, l'Arxiu Històric Municipal és el servei responsable de gestionar, tractar, organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Mollet del Vallès. La seva missió és preservar la memòria de la ciutat i fer-la accessible a la ciutadania

Contexte géographique et culturel

Textes de référence

Structure administrative

Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

Bâtiments

Fonds

El contingut del fons abasta un període cronològic que va del segle XV al segle XXI si bé, la documentació que es conserva fins al 1890 és molt escassa. A banda del fons del’Ajuntament de Mollet del Vallès que constitueix el principal fons que es conserva a l'Arxiu, es disposa també d'una sèrie de fons i col·leccions no municipals, procedents de donacions externes. En aquest sentit, l'Arxiu ha obert també una important línia de treball de captació i tractament de fons externs. Així, en els últims 8 anys s'han incorporat a l'Arxiu, entre d'altres, la Col·lecció Martí Pou, la Col·lecció Andreu Malgà, el fons de la Teneria Moderna Franco-Española, popularment coneguda com la Pelleria, i el fons documental de Jordi Solé i Tura.

Instruments de recherche, guides et publications

De moment, l'Ajuntament no disposa d'instruments de descripció definits, tret d'un quadre general dels diversos fons i col·leccions que custodia, publicat a la pàgina web municipal

Zone de l'accès

Heures d'ouverture

Dilluns a dijous: 08:00 a 18:00.
Divendres: 08:00 a 15:00.

Conditions d'accès et d'utilisation

Els usuaris i usuaries podran demanar consultar tota aquella documentació municipal, dins del marc que estableix la normativa vigent. Només caldrà adreçar la corresponent consulta al Registre d'Entrada, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Accessibilité

Zone des services offerts

Services d'aide à la recherche

L'arxiu disposa d'una sala de consultes pública i una biblioteca amb fons locals, així com de material gràfic i de la legislació corresponent.

Services de reproduction

L'arxiu disposa d'un servei de reproducciò dels documents, amb taxes establertes a nivell públic.

Espaces publics

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

·ISAD
·ISDIAH
· ISAAR
· ISDF
· NODAC

Statut

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision et de suppression

2021-06-01

Langue(s)

  • catalan
  • espagnol ibérique

Écriture(s)

Sources

Notes de maintenance

Mots-clés

Points d'accès

  • Presse-papier

Contact principal

Carrer de Joan Brossa
Mollet del Vallès, Barcelona
ES 08100