Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS US DONA LA BENVIGUDA!

Identity area

Identifier

CAT AHMVA

Authorized form of name

Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

Parallel form(s) of name

  • Arxiu Municipal de Mollet del Vallès
  • Archivo Histórico Municipal de Mollet del Vallès

Other form(s) of name

Type

  • Municipal
  • Histórico
  • Público

Contact area

 

Dolors González Reche

Type

Address

Street address

Carrer de Joan Brossa

Locality

Mollet del Vallès

Region

Barcelona

Country name

Spain

Postal code

08100

Telephone

93 563 51 19

Fax

Email

Note

Description area

History

La història de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès està íntimament vinculada a la tasca dels secretaris de l'Ajuntament, que actuen com a secretaris-arxivers. No obstant fou l'alcalde Antoni Subirana qui exigí, en data 25 de gener de 1869, un inventari detallat de tota la documentació municipal i ordenà la construcció d'un armari per a custodiar-la. Des d'aleshores, tenim constància dels següents inventaris de la documentació de l'arxiu municipal:
1875-1885, realitzat pel secretari Teodor Vila Termens
1905, dos inventaris elaborats pel secretari Josep Alsina
1906, inventari d'Enric Rojas Cantos
Fou el 29 d'octubre de 1983 quan s'adoptà l'acord de creació de l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.
El mes de gener de 2003, arran del trasllat de l'Arxiu Històric Municipal a les noves dependències de la Casa de la Vila, s'inicià un procés de qualificació de la seva funció d'arxiu administratiu i històric i de dinamització de la seva missió pública, de conservació i custòdia de la documentació municipal, i dels diversos fons, per ser posats al servei dels ciutadans i d'estudiosos i investigadors.
Aquest procés sorgia d'un estudi de diagnosi que l'Ajuntament havia encarregat l'any 2001, prèviament al trasllat, a l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Segons aquest estudi, es plantejava ja la necessitat ineludible d'aplicar el contingut de la nova Llei 10/2001, d'arxius i documents i, més concretament, amb la necessitat de redactar un pla director. Aquest Pla director per a la reorganització de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès es va acabar de redactar a finals de 2004 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
A partir d'aquest moment, sempre amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament treballa amb aquesta guia de treball establerta aplicant un nou sistema de classificació, desenvolupant els instruments de descripció i, en definitiva, evolucionant cap a l'establiment d'un sistema de gestió documental per a tota la institució i un arxiu accessible per a tothom. Actualment, l'Arxiu Històric Municipal és el servei responsable de gestionar, tractar, organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Mollet del Vallès. La seva missió és preservar la memòria de la ciutat i fer-la accessible a la ciutadania

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

El contingut del fons abasta un període cronològic que va del segle XV al segle XXI si bé, la documentació que es conserva fins al 1890 és molt escassa. A banda del fons del’Ajuntament de Mollet del Vallès que constitueix el principal fons que es conserva a l'Arxiu, es disposa també d'una sèrie de fons i col·leccions no municipals, procedents de donacions externes. En aquest sentit, l'Arxiu ha obert també una important línia de treball de captació i tractament de fons externs. Així, en els últims 8 anys s'han incorporat a l'Arxiu, entre d'altres, la Col·lecció Martí Pou, la Col·lecció Andreu Malgà, el fons de la Teneria Moderna Franco-Española, popularment coneguda com la Pelleria, i el fons documental de Jordi Solé i Tura.

Finding aids, guides and publications

De moment, l'Ajuntament no disposa d'instruments de descripció definits, tret d'un quadre general dels diversos fons i col·leccions que custodia, publicat a la pàgina web municipal

Access area

Opening times

Dilluns a dijous: 08:00 a 18:00.
Divendres: 08:00 a 15:00.

Access conditions and requirements

Els usuaris i usuaries podran demanar consultar tota aquella documentació municipal, dins del marc que estableix la normativa vigent. Només caldrà adreçar la corresponent consulta al Registre d'Entrada, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Accessibility

Services area

Research services

L'arxiu disposa d'una sala de consultes pública i una biblioteca amb fons locals, així com de material gràfic i de la legislació corresponent.

Reproduction services

L'arxiu disposa d'un servei de reproducciò dels documents, amb taxes establertes a nivell públic.

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

·ISAD
·ISDIAH
· ISAAR
· ISDF
· NODAC

Status

Final

Level of detail

Partial

Dates of creation, revision and deletion

2021-06-01

Language(s)

  • Catalan
  • Iberian Spanish

Script(s)

Sources

Maintenance notes

Access points

Access Points

  • Clipboard

Primary contact

Carrer de Joan Brossa
Mollet del Vallès, Barcelona
ES 08100