Subarquivo 46 - Ramon Ros Castelló

Venda 1282-03-15 Venda 1297-11-07 Venda 1325-04-05 Establiment 1344-11-19 Definició 1355-07-18 Concòrdia 1364-05-15 Àpoca 1403-01-30 Àpoca 1409-09-03 Definició 1418-07-17 Donació 1423-07-27
Resultados 1 a 10 de 46 Mostrar tudo
Open original Objeto digital

Zona de identificação

Código de referência

ES CAT AHMVA 46

Título

Ramon Ros Castelló

Data(s)

  • 1282-1990 (Produção)

Nível de descrição

Subarquivo

Dimensão e suporte

53 pergamins

Zona do contexto

Nome do produtor

História biográfica

História do arquivo

La família Ros prové d’un antic llinatge de la masia de can Mulà de Gallecs, amb orígens documentats des del s. XIV.
Frederic Ros Sallent (Mollet del Vallès, 1875 – Barcelona, 1956) fou un dels personatges més influents i decisius del Mollet de la primera meitat del s. XX. Propietari rural, advocat i empresari, exercí d’alcalde i regidor però sobretot fou un emprenedor amb una gran visió de futur. Primer, destacà com a estudiós i innovador agrari, amb la introducció de noves varietats, noves tècniques i la mecanització de les feines del camp, on destaquen les seves aportacions en el conreu i la manipulació del cànem. Fou molt actiu en el camp de l’associacionisme agrari, tant a nivell local com comarcal i de país.
Com a polític, de manera directa o indirecta, fou l’artífex de les grans transformacions de les primeres dècades del segle XX. Amb visió de futur, va encarregar, a un prestigiós arquitecte (Domènec Sugrañes), el que serà el primer plànol d’ordenació urbanística que alhora permetrà el primer creixement ordenat de la població al voltant del torrent Caganell i el carrer de Berenguer III. També dotarà generosament la població d’equipaments (l’Ateneu, l’Escola de les Monges, l’Escorxador...) i de serveis (clavegueram, aigua potable, electricitat, telèfon...).
Com a iniciatives empresarials, cal destacar la fundació de la Caja de Ahorros y de Provisión Molletense i, sobretot, la creació d’una important empresa tèxtil sedera, coneguda popularment amb el nom de Can Mulà (1913-1971). Els noms oficials d’aquesta fàbrica van ser: Arimany y Griñau (1913-1915), Guiñau y Ros (1915-1923), Ros y Campañá (1923-1931), Sedas Ros Campañà SA (1931-1948) i Industria Tèxtil Ibèrica SA (1948-1971). El 1996, l’Ajuntament de Mollet del Vallès li va dedicar una plaça.
Que l’actual parc de Can Mulà que acull la Biblioteca Can Mulà - Jordi Solé Tura fou en origen una finca propietat de la família Ros. El pare de Frederic Ros Sallent –Ramon Ros Perellada– va fer construir, a la dècada de 1870, una torre residencial envoltada de jardí i hort. A la dècada de 1940, la família Ros marxa a viure definitivament a Barcelona i can Mulà de Mollet passa a ser un lloc d’estiueig i trobada familiar.
L’any 1961, l’Ajuntament, en el Pla General d’Ordenació Urbana, qualifica els terrenys –jardí i hort– com a zona verda. Després d’una llarga negociació i moments d’incertesa, l’any 1975, es formalitza la donació de la torre i la finca per part dels hereus –Frederic i Ramon Ros Costa-Jussà– a l’Ajuntament. Entre les condicions, s’estableix que l’edifici –la torre– es destini a activitats culturals i que no s’edifiquin els exteriors. Aquell mateix any, per la Festa Major, s’obren al públic els espais exteriors, que esdevenen el primer parc públic de la ciutat. Anys després, el 1990, s’inaugura la biblioteca en l’edifici que havia estat la residència de la família Ros.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

Contracte entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Ramon Ros Castelló per al dipòsit, estudi i divulgació del fons documental de la família Ros de Can Mulà a l’Arxiu Històric de Mollet del Vallès, signat el dia 22 de gener de 2024.

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

El fons conté 53 pergamins datats entre 1282-1602.
Altres documents en tractament: manuscrits datats entre 1326-1896 relacionats amb la masia Can Mulà de Gallecs, documents relacionats amb l'empresa Sedas Ros Campañà, SA datats entre 1931-1594, documents relacionats amb l'empresa ITISA datats entre 1948-197, documents patrimonials de la família datats entre 1948-1971, retalls de premsa i publicacions datats entre 1907-1990, fotografies de l'empresa i familiars.

Avaliação, selecção e eliminação

Ingressos adicionais

Sistema de arranjo

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Condiçoes de reprodução

Imatges provisionals pendents de la restauració dels originals.

Idioma do material

  • catalão
  • espanhol ibérico
  • latim

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

Instrumentos de descrição

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Pontos de acesso de género

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Estatuto

Preliminar

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão, eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Nota do arquivista

Nota do arquivista

Regest dels pergamins: Xavier Pérez i Jaume Vilaginès
Dolors Gonzalez Reche

Objeto digital (Matriz) zona de direitos

Objeto digital (Referência) zona de direitos

Objeto digital (Ícone) zona de direitos

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Géneros relacionados

Locais relacionados

Depósito físico

  • Caixa: 15293