Sous-fonds 02 - Martí Pou Torrents

Open original Document numérique

Zone d'identification

Cote

ES CAT AHMVA 02

Titre

Martí Pou Torrents

Date(s)

  • 1876-1987 (Création/Production)

Niveau de description

Sous-fonds

Étendue matérielle et support

10 metres lineals (en paper i fotografies)
Compacte C4-5: inclou la documentació pendent de tractar
Compacte C7: una caixa amb documents i fotografies
Compacte D5: 15456-15516
Compacte D5: 9 caixes amb duplicats.
S’han traslladat a C6 : 14868-14876 (05/09/2011)

Zone du contexte

Nom du producteur

Notice biographique

Histoire archivistique

Aquest fons era al domicili del seu productor seguint la classificació i l’ordenació original per ell establerta. No ha estat modificat, encara que té l’agregació del fons Vicenç Plantada. La seva formació ha estat causa de la tasca d’aplegar informació referent a Mollet i els seus veïns més notables feta per Martí Pou. Martí Pou Torrents ( Mollet 1909 – 1990?), fill de Joan i Josepa, propietaris d’una botiga de queviures i un negoci de transport, per això eren coneguts com a Xafacarros. Va rebre una educació tradicional, educació bàsica dins d’una família profundament religiosa.
Començà a treballar amb 14 anys a la Pelleria a Mollet, i després al negoci familiar i va acabar la seva vida laboral a l’empresa de foneria de metalls CARIM a Barcelona. Finalitzada la Guerra Civil es va casar amb Teresa Serra Marqués i varen tenir 4 fills.
Durant la seva etapa a la Pelleria fou corresponsal de La Veu de Catalunya i també va col·laborar amb Nostre ideal , el butlletí de foment de la sardana i altres publicacions. Va ser un entusiasta del teatre, i entre 1945 i 1950 fou l’encarregat de la tramoia del Centre Parroquial. Gran col·leccionista que arreplegà diaris, revistes, programes, publicitat, cartells, fotografies...i va fer una gran feina de documentalista utilitzant com paraula clau: Mollet. Aquest fons era al domicili del seu productor seguint la classificació i l’ordenació original per ell establerta. No ha estat modificat, encara que té l’agregació del fons Vicenç Plantada. La seva formació ha estat causa de la tasca d’aplegar informació referent a Mollet i els seus veïns més notables feta per Martí Pou. En data 20 de maig de 2003 l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els germans Pou i Serra subscrigueren un acord pel qual s’expressava la voluntat dels hereus de Martí Pou i Torrents de fer cessió del fons documental del seu pare, amb el compromís de l’Ajuntament de mantenir-ne la seva unitat. En data 24 de maig de 2004 es féu lliurament del conjunt documental integrant de la Col·lecció Martí Pou Torrents a l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès per al seu tractament de descripció i conservació.

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Donació (20 de maig de 2003), per part de la família Pou i Serra- 24 de maig de 2004, lliurament del conjunt documental a l'Arxiu Històric Municipal de Mollet, per la seva descripció i conservació. El dia 7 de juliol del 2008 es va formalitzar la signatura de la donació.

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

Aquest fons està format pel buidatge d’informació recollida en premsa, revistes sobre molts temes. També conté revistes, premsa, llibres, fulls de propaganda, cartells, guies, fotografies i programes recollits i col·leccionats per Martí Pou referents a Mollet del Vallès i inclou documentació original de la família Pou i d’altres persones de Mollet. També inclou documentació del fons Vicenç Plantada, producte del buidatge de revistes com per exemple La Renaixença i revistes i Documentació del fons del Centre Català de Mollet. Martí Pou va aplegar la seva documentació de forma diversa.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Tractant-se d'un fons tancat, no experimentarà increments.

Mode de classement

S'ha mantingut la classificació establerta pel productor, amb petites modificacions, i també s'ha mantingut l'ordre, encara que hi ha documentació sense classificar. La premsa s'ha diferenciat entre retalls i buidatge, i la revista sencera. Respecte a la documentació de Vicenç Plantada, s'ha integrat dins el fons Martí Pou Torrents com una sèrie.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

D'acord amb la normativa de l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.

Conditions de reproduction

D'acord amb la legislació vigent i la normativa de l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.

Langue des documents

  • catalan
  • espagnol ibérique

Écriture des documents

Notes de langue et graphie

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Petita relació de documentació de Martí Pou i la seva ubicació física en el seu espai original abans del trasllat a l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès, només una petita part de l'arxiu. Es disposa també d'un inventari per les fotografies.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

La majoria dels documents del fons són còpies, són editats, encara que hi ha alguns originals.

Unités de description associées

A l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès hi ha la Col·lecció Suñé i el Fons del Club de Bàsquet Mollet, que poden completar la informació del fons Martí Pous Torrents (???).

Note de publication

Arimon i Ventura, Glòria: Notes sobre la Història de la llengua a Mollet del Vallès. Ajuntament de Mollet del Vallès, 1990, Mollet del Vallès.
Arimon i Ventura, Glòria: Josep Maria Pou i Serra, apunts per a una biografia. Ajuntament de Mollet del Vallès, 2003, Mollet del Vallès
Arimon i Ventura, Glòria, El teatre al Centre Parroquial de Mollet del Vallès (1945-1961). Ajuntament de Mollet del Vallès, 2006, Mollet del Vallès.
Massaguer i Arimon, Maria Àngela: Notes històriques I. La II República a Mollet (pp. 39-44) Edita Sala Fiveller,198, Mollet del Vallès.
Pérez i Gómez, Ferran: Obres completes de Vicenç Plantada. Centre d’estudis Molletans, 1997.

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Mots-clés

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Ébauche

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

25/05/2004

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Viquipèdia 10/03/2021

Note de l'archiviste

Araceli Pujades Almansa
Ester Sánchez (2004)
Marta Vera (2005)

Document numérique (Matrice) zone des droits

Document numérique (Référence) zone des droits

Document numérique (Vignette) zone des droits

Zone des entrées

Sujets associés

Personnes et organismes associés

Genres associés

Lieux associés