Subarquivo 14 - Josep Vera Aznar

Open original Objeto digital

Zona de identificação

Código de referência

ES CAT AHMVA 14

Título

Josep Vera Aznar

Data(s)

 • 1672-2001 (Produção)

Nível de descrição

Subarquivo

Dimensão e suporte

0,1 metres lineals.
Suport: Paper
Localització:
Unitat d’instal·lació: 15256

Zona do contexto

Nome do produtor

História biográfica

História do arquivo

Mollet del Vallès, 15 de febrer de 1920- 03 de juliol de 2010. Maridà amb Helena Alonso Marín .Tingueren dues filles Mercè i Elena .
En una etapa de la seva vida professional , als anys 1970, es dedicà a la venda de mobles, com a delegació de Mobles Ducal de Granollers. Fou col·laborador de la Revista del Vallès, a la secció de publicitat, l’any 1985 fins l’any 1997.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

El primer contacte del senyor Josep Vera Aznar amb l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès va ésser al gener de 2002. La primera donació per part del senyor Vera fou el 13 de febrer del mateix any on oferí diverses fotografies de diferents poblacions del Vallès Oriental i una petita descripció d’aquestes. Una segona donació es va portar a terme el dia 30 d’abril també de l’any 2002, on entre d’altre documentació trobem un parell de números del suplement Forja. Una darrera donació es va fer el dia 14 de maig on hi ha una sèrie de postals escrites entre els anys 1939 i 1940 pel senyor Josep Vera Aznar i dirigides a la seva família.

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

El fons de Josep Vera és de dimensions reduïdes, però trobem documentació del s.XVII amb tres llibretes manuscrites que daten de 1672, a part hi ha un pergamí original de Mollet, que no té data. A més a més hi ha documentació diversa que el productor aniria recopilant, com per exemple postals, recordatoris, calendaris, entre d’altres.

Avaliação, selecção e eliminação

Ingressos adicionais

Sistema de arranjo

Es tracta d’una primera classificació que s’ha realitzat mentre es portava a terme un inventari del fons. Aquesta classificació és bastant genèrica i ens serveix per fer una primera identificació de les grans agrupacions documentals.
D’aquesta manera es pot veure modificada a mesura que s’avança en el tractament de la documentació. Les agrupacions documentals provisionals són:

 • Esport
 • Premsa
 • Personal
 • Altres
 • Fotografia/Publicitat
 • Cultura

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

 • catalão
 • espanhol ibérico
 • latim

Script do material

Notas ao idioma e script

Hi ha un document en llatí.

Características físicas e requisitos técnicos

Instrumentos de descrição

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Els originals es conserven a l’Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Existência e localização de cópias

Hi ha una reproducció de les tres llibretes manuscrites i una transcripció del pergamí.

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Pontos de acesso de género

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

 • Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Estatuto

Preliminar

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão, eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Nota do arquivista

Núria Donat Gómez

Objeto digital (Matriz) zona de direitos

Objeto digital (Referência) zona de direitos

Objeto digital (Ícone) zona de direitos

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Géneros relacionados

Locais relacionados