Sous-fonds 14 - Josep Vera Aznar

Open original Document numérique

Zone d'identification

Cote

ES CAT AHMVA 14

Titre

Josep Vera Aznar

Date(s)

 • 1672-2001 (Création/Production)

Niveau de description

Sous-fonds

Étendue matérielle et support

0,1 metres lineals.
Suport: Paper
Localització:
Unitat d’instal·lació: 15256

Zone du contexte

Nom du producteur

Notice biographique

Histoire archivistique

Mollet del Vallès, 15 de febrer de 1920- 03 de juliol de 2010. Maridà amb Helena Alonso Marín .Tingueren dues filles Mercè i Elena .
En una etapa de la seva vida professional , als anys 1970, es dedicà a la venda de mobles, com a delegació de Mobles Ducal de Granollers. Fou col·laborador de la Revista del Vallès, a la secció de publicitat, l’any 1985 fins l’any 1997.

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

El primer contacte del senyor Josep Vera Aznar amb l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès va ésser al gener de 2002. La primera donació per part del senyor Vera fou el 13 de febrer del mateix any on oferí diverses fotografies de diferents poblacions del Vallès Oriental i una petita descripció d’aquestes. Una segona donació es va portar a terme el dia 30 d’abril també de l’any 2002, on entre d’altre documentació trobem un parell de números del suplement Forja. Una darrera donació es va fer el dia 14 de maig on hi ha una sèrie de postals escrites entre els anys 1939 i 1940 pel senyor Josep Vera Aznar i dirigides a la seva família.

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

El fons de Josep Vera és de dimensions reduïdes, però trobem documentació del s.XVII amb tres llibretes manuscrites que daten de 1672, a part hi ha un pergamí original de Mollet, que no té data. A més a més hi ha documentació diversa que el productor aniria recopilant, com per exemple postals, recordatoris, calendaris, entre d’altres.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Es tracta d’una primera classificació que s’ha realitzat mentre es portava a terme un inventari del fons. Aquesta classificació és bastant genèrica i ens serveix per fer una primera identificació de les grans agrupacions documentals.
D’aquesta manera es pot veure modificada a mesura que s’avança en el tractament de la documentació. Les agrupacions documentals provisionals són:

 • Esport
 • Premsa
 • Personal
 • Altres
 • Fotografia/Publicitat
 • Cultura

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

 • catalan
 • espagnol ibérique
 • latin

Écriture des documents

Notes de langue et graphie

Hi ha un document en llatí.

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Els originals es conserven a l’Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Existence et lieu de conservation des copies

Hi ha una reproducció de les tres llibretes manuscrites i una transcripció del pergamí.

Unités de description associées

Descriptions associées

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Mots-clés

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

 • Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Statut

Ébauche

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Note de l'archiviste

Núria Donat Gómez

Document numérique (Matrice) zone des droits

Document numérique (Référence) zone des droits

Document numérique (Vignette) zone des droits

Zone des entrées

Sujets associés

Personnes et organismes associés

Genres associés

Lieux associés