Subarquivo 10 - Jaume Noró (Casal del Mestre)

Open original Objeto digital

Zona de identificação

Código de referência

ES CAT AHMVA 10

Título

Jaume Noró (Casal del Mestre)

Data(s)

 • 1980 - 2014 (Produção)

Nível de descrição

Subarquivo

Dimensão e suporte

2,8 metres lineals
Suport: Paper
Localització:
Unitat d’instal·lació: 15207-15224, 15294

Zona do contexto

Nome do produtor

História biográfica

História do arquivo

El Casal del Mestre de Mollet del Vallès, associació inscrita legalment el 10 d’octubre de 1983, havia iniciat el seu procés de constitució el 22 de febrer de 1983, assenyalant com a fins propis: treballar per un millorament real de les condicions educatives de tots els centres de Mollet del Vallès, impulsar una renovació pedagògica que contribueixi a fer realitat l’Escola Pública i Catalana a Mollet del Vallès, així com estudiar i pronunciar-se sobre els aspectes de planificació educativa a Mollet del Vallès i sobre la política educativa en general.

La creació del Casal del Mestre de Mollet del Vallès es concretà com a continuació lògica dels grups de mestres locals que havien participat, des de l’any 1977, en les reivindicacions de la millora de l’escola pública, en les celebracions en comú de les festes tradicionals els anys 1980 i 1981 i en la realització de cursets de formació durant 1982 i 1983.
Tingué la seva seu al carrer Diputació, 36-38, fins el seu trasllat a Can Gomà, al carrer de Castelao, 2, l’any 1985, acabant domiciliat a Batlle Tura .

El Casal del Mestre conviu amb les propostes tant de la Generalitat de Catalunya que crea a Mollet del Vallès un annexe del Centre de Recursos Pedagògics de Granollers com de l’ajuntament de Mollet del Vallès que crea l’Institut Municipal de Serveis Socioculturals (IMSSC), amb un departament de renovació pedagògica que podria integrar El Casal del Mestre. D’alguna manera, hi ha una etapa que el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental i el Casal de Mestre de Mollet del Vallès actuen, complementàriament, a Can Gomà.(1986). Poc temps després s’acaba el funcionament del Casal del Mestre, quedant en ple funcionament el Centre de Recursos Pedagògics com a secció local depenent de Granollers.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

El fons de Jaume Noró és una de les principals fons del Casal del Mestre de Mollet del Vallès, del qual va ésser president.
Amb les agrupacions documentals podem apreciar que hi ha sobretot documentació del Casal del Mestre de Mollet com els seus Estatuts, la constitució dels Òrgans de Govern, la Correspondència o algunes de les seves activitats, entre d’altra documentació.
També conté informació de la Renovació Pedagògica de l’Ensenyament com també de la Defensa de l’Ensenyament de l’Escola Pública. Una part ampla del fons té relació amb l’Educació i la seva política i també sobre el professorat Hi ha una diversitat de publicacions sobre l’educació.

Avaliação, selecção e eliminação

Ingressos adicionais

El 25 de febrer de 2016 Jaume Noró aporta la donació de la col·lecció de la publicació anual de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Vicenç, composta per un exemplar de cada any entre 1993 i 2014, amb un total de 22 volums. Inclou una breu descripció amb un inventari detallat del format.

Sistema de arranjo

Es tracta d’una primera classificació que s’ha realitzat mentre es portava a terme un inventari del fons. Aquesta classificació és bastant genèrica i ens serveix per fer una primera identificació de les grans agrupacions documentals.
D’aquesta manera es pot veure modificada a mesura que s’avança en el tractament de la documentació. Les agrupacions documentals provisionals són:

 • Casal del Mestre Mollet
 • Publicacions
 • Ajuntament/Ciutat
 • Publicacions
 • Política
 • Acció veïnal
 • Publicitat
 • Educació
 • Professorat
 • Política educativa
 • Renovació Pedagògica
 • Defensa Ensenyament Públic
 • Correspondència
 • Casal d'Estiu
 • Associacions
 • Altres
 • Tallers/Cursos/Exposicions
 • Solidaritat
 • Generalitat
 • Cultura
 • Esplais
 • Premsa
 • Drets.

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

 • catalão
 • espanhol ibérico
 • latim

Script do material

Notas ao idioma e script

Hi ha un document en llatí

Características físicas e requisitos técnicos

Instrumentos de descrição

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Pontos de acesso de género

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

 • Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Estatuto

Preliminar

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão, eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Nota do arquivista

Núria Donat Gómez

Objeto digital (Matriz) zona de direitos

Objeto digital (Referência) zona de direitos

Objeto digital (Ícone) zona de direitos

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Géneros relacionados

Locais relacionados