Arquivo - Fons de l'Administració local

Resultados 1 a 10 de 646 Mostrar tudo

Zona de identificação

Código de referência

Título

Fons de l'Administració local

Data(s)

  • 1836 - 2021 (Produção)

Nível de descrição

Arquivo

Dimensão e suporte

1300 metres lineals, en suport paper (1836-2017) i digital (2017-Ac.)

Zona do contexto

Nome do produtor

História biográfica

História do arquivo

El municipi de Mollet del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental. Les primeres referències documentals de Gallecs i Mollet són, respectivament, de l’any 904 i 993. Aquesta última data documentada va ser la base per poder celebrar el mil·lenari de la ciutat l’any 1993. Recerques recents han trobat un document de l’any 982 en què ja s’esmenta Mollet. La Seu de Barcelona va tenir la jurisdicció sobre Mollet del Vallès des del segle XII, i el 1393 la població va passar a dependre directament de la Corona. La situació geogràfica i el fet que hagi esdevingut un important nus de comunicacions, han afavorit el pas de població rural a nucli industrial i comercial destacat de l'àrea de Barcelona. La història de l’arxiu municipal de Mollet del Vallès està íntimament vinculada a la tasca dels secretaris de l’Ajuntament, que actuen com a secretaris-arxivers. No obstant fou l’Alcalde Antoni Subirana qui exigí, en data 25 de gener de 1869, un inventari detallat de tota la documentació municipal i ordenà la construcció d’un armari per a custodiar-la. Des d’aleshores tenim constància dels següents inventaris de la documentació de l’arxiu municipal:
1875-1885, realitzat pel secretari Teodor Vila Termens
1905, dos inventaris elaborats pel secretari Josep Alsina
1906, inventari d’Enric Rojas Cantos Fou el vint-i-nou d’octubre de 1983 quan s’adoptà l’acord de creació de l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.
Actualment forma part del Servei d’Arxius de Catalunya de la Generalitat i de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona i està adherit a la Declaració Universal dels Arxius des del 2016. És doncs un servei de l’administració municipal amb la missió de conservar i custodiar la documentació de la corporació local, així com de diversos fons externs procedents de donacions particulars, per posar-la a l’abast de l’administració, de la ciutadania i de la comunitat acadèmica.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

El fons municipal de l’Arxiu comprèn documentació generada per l’activitat municipal durant l’època contemporània, de mitjans del s. XIX fins a l’actualitat. L’època anterior a la dècada de 1940 presenta buits importants deguts, per una banda, a la manca de disciplina arxivística en aquells temps i, per una altra, a la destrucció de documents que es va produir durant la Guerra Civil.
Concretament, conté documentació catalogada des de l’any 1836 fins a 2017 en suport paper, amb algun document aïllat de data anterior. A partir de 2017 s’inicia l’administració electrònica i tota la documentació municipal es genera en suport digital.
El fons en paper ocupa gairebé un kilòmetre i mig de documents que recullen pràcticament tota la vida administrativa de Mollet entre 1836 i 2017. Destaquen tres sèries importants des del punt de vista històric. En primer lloc, els llibres d’actes del Ple, el més antic dels quals és de 1836. A continuació, els padrons d’habitants dels quals tenim dades des de 1902, tot i que amb algun buit fins als anys 20. Finalment, els expedients d’obres que són els més sol·licitats per la ciutadania donat que contenen els plànols dels habitatges i les dades tècniques de les construccions. Els més antics que es conserven daten de 1886.

Avaliação, selecção e eliminação

Ingressos adicionais

Sistema de arranjo

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

  • catalão
  • espanhol ibérico

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

Instrumentos de descrição

Quadre de classificació dels ajuntaments (model de la Generalitat de Catalunya)

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Pontos de acesso de género

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

  • Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Estatuto

Preliminar

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão, eliminação

2021-06-01

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Géneros relacionados

Locais relacionados